пʼятниця, 14 листопада 2014 р.

Матеріали конференції

Матеріали
ІV МІЖРЕГІОНАЛЬНОЇ НАУКОВО – ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«Соціально – економічний розвиток України та регіонів»
(12 листопада 2014 року – м.Івано-Франківськ)

Тематичний  напрям 1. Соціально-економічні інновації
Трохимець Інна  Іванівна,
THE PERKS AND BENEFITS FROM OUTSORCING TO UKRAINE

Тематичний напрям 2. Стратегічні пріоритети соціально-економічного розвитку
Вісіцька Наталія Василівна,
СТАН ТА  ПЕРСПЕКТИВИ  РОЗВИТКУ РИНКУ ОВОЧІВ В УКРАЇНІ
Чухно Інна Анатоліївна
ОКРЕМІ АСПЕКТИ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РЕГІОНІВ В УКРАЇНІ

Тематичний  напрям 3. Менеджмент. Маркетинг. Логістика
Бережна Ольга Михайлівна, Непийвода Вікторія Олегівна,
МАРКЕТИНГОВИЙ АНАЛІЗ КОН’ЮНКТУРИ РИНКУ
Лозовський Олександр Миколайович, Бережна Ольга Михайлівна,
НАПРЯМКИ ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА В УМОВАХ КРИЗИ
Пігович Т.Б.,
ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МАРКЕТИНГУ В РИНКОВІЙ ІНФРАСТРУКТУРІ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Тематичний  напрям 4. Економіка сучасного підприємства
Живіцький Сергій Олександрович,  Богацька Наталя Миколаївна, 
ЗОВНІШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПІДПРИЄМСТВА
Уразбакієва Валерія Маратівна,
СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ОБОРОТНИМИ АКТИВАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Тематичний напрям 5. Актуальні аспекти розвитку сучасного обліку та аудиту
Тонкошкур Лілія Сергіївна, Розвора Максим Віталійович,
ОСОБЛИВОСТІ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ДЕЛЬФІ У СИСТЕМНОМУ АНАЛІЗІ

Тематичний напрям 6. Політико-правові проблеми розвитку суспільства
Линник Роман Вікторович,
ПРАВОВІ ПРОБЛЕМИ ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКОГО КОНТРОЛЮ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ОРГАНІВ ВЛАДИМатеріали конференції опубліковано в журналі Західноукраїнський науковий вісник - Вип.8/ 2014.  Детальніше про видання...